Ramsar

EUROPARC FEDERATION

Parkovi DINARIDI

DanubeParks

DanubeParks

The European Charter for Sustainable Tourism in Protected Areas

SavaParks

euroNATUR

European Stork Villages

Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije

Bio portal

 Posjetite nas na:
F LL
LILL

Weather by Freemeteo.com

Sava TIES

sava TIES

>> Novosti - Sava TIES

>> Cilj projekta

>> Radni paket/aktivnost

Započeo projekt #Sava TIES

Projekt regionalnog značaja “Očuvanje staništa sliva rijeke Save kroz međunarodno upravljanje invazivnim vrstama“ – Sava TIES započeo je 1. lipnja 2018. godine. Tijekom iduće tri godine projekt će se provoditi na području četiri zemlje kojima protječe rijeka Sava - Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Cilj je pronaći učinkovito rješenje za trajno uklanjanje i suzbijanje invazivnih stranih vrsta biljaka. To su biljke koje prirodno ne žive na našem području, već su unesene namjernim ili nenamjernim ljudskim utjecajem. Nekontrolirano se šire slivom rijeke Save, imaju negativan utjecaj na druge zavičajne vrste ili ih čak u potpunosti istiskuju, smanjuju plodnost tla, zarastaju obradive poljoprivredne površine, uzrokuju velike probleme kod obrane od poplava i sl. Ukratko – mijenjaju prirodna staništa od europskog značaja i iznimno ih je teško iskorijeniti. One nisu samo problem zaštite prirode, već imaju i negativan učinak na zdravlje ljudi i uzrokuju velike gospodarske gubitke. Procjenjuje se da šteta koju imaju na svjetsku ekonomiju iznosi oko 1.4 bilijuna dolara godišnje, tj. oko 5% vrijednosti svjetskog gospodarstva.
Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije (Europski fond za regionalni razvoj – ERDF i program IPA). Ukupna vrijednost iznosi 1.604.137 €! Partneri na projektu su Zaklada EuroNatur, Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje, Javna ustanova Park prirode Lonjsko Polje, Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije, JP Nacionalni park Una d.o.o. Bihać, Centar za životnu sredinu, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode AP Vojvodine, Pokret Gorana Sremska Mitrovica i JP Vojvodinašume.
U sklopu projekta, na sedam područja u četiri zemlje, testirat će se različite metode za učinkovito uklanjanje biljaka poput japanskog dvornika, čivitnjače i pajasena, koje već uzrokuju ozbiljne štete u slivu rijeke Save. Naglasak je na međusektorskoj suradnji jer jedino učinkovitom suradnjom različitih struka, nacionalnih/lokalnih vlasti i lokalnog stanovništa možemo doći do željenih rezultata.
Ovaj projekt važan je također s gledišta jačanja i unapređenja Mreže parkova uz rijeku Savu (Sava Parks Network) čiji je dugoročni cilj očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti rijeke Save od izvora do ušća, njenih pritoka i poplavnih površina, bioraznolikosti, povoljnog ekološkog stanja i kulturnog nasljeđa.
Invazivne strane vrste glavni su izazov za zaštitu bioraznolikosti u 21. stoljeću. Ujedno, one su glavni izazov pred nama! Pratite nas na službenoj internet stranici i na
društvenim mrežama! Posjetite našu ljepoticu rijeku Savu, fotografirajte, objavite... i ne zaboravite koristiti #SavaTIES!
Novosti - Sava TIES

Budućnost na rubu močvare
(02. veljače 2019. godine)

Na Svjetski dan vlažnih staništa, u subotu 02. veljače 2019. godine, selo Stružec – selo na rubu Parka prirode Lonjsko polje bio je domaćin manifestacije „Budućnost na rubu močvare“  koju su zajednički organizirali Ogranak Matice hrvatske u Kutini i Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje. Pokrovitelj skupa bio je Grad Popovača, a potporu skupu dali su Sisačko moslavačka županija i Turistička zajednica Grada Popovače.

U sklopu programa održan je okrugli stol „Od Strušca 2002. do Strušca 2019.“ uz  niz predavanja i filmskih projekcija. Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje predstavila je ciljeve i glavne aktivnosti projekta Sava TIES, koji je usmjeren na očuvanje vlažnih staništa u zaštićenim područjima od izvora do ušća rijeke Save kroz učinkovito upravljanje invazivnim vrstama. U sklopu predstavljanja projekta je također dat naglasak na promicanje tradicionalnih praksi u korištenju zemljišta u zaštićenim područjima, posebice u jačanju tradicionalne poljoprivrede kao što je ekološka poljoprivreda i ekstenzivno pašarenje te proizvodnje tradicijskih proizvoda i razvoju održivog turizma. U tu svrhu Ustanova je pripremila i edukativne letke projekta Sava TIES  koji su bili na raspolaganju posjetiteljima.
Poruku ovogodišnje Ramsarske konvencije „Močvarna staništa i klimatske promjene“ u ime Republike Hrvatske za Ramsarsku konvenciju uputila je Marijana Kapa, viša stručna savjetnica u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.

 

 

Predstavljanje projekta stručnoj javnosti
(18. siječnja 2019. godine)

Projekat Sava TIES je predstavljen u Novom Sadu na Seminaru o invazivnim vrstama Srbije. U razdoblju od 2. do 4. studenoga 2018. godine velik broj predavača i sudionika iz zemalja regije se okupio kako bi izložili, naučili i raspravljali o invazivnim vrstama, trenutnoj sitaciji i aktivnostima. Seminar je organiziralo Naučno-istraživačko društvo studenata biologije i ekologije “Josif Pančić” iz Novog Sada. Na seminaru su sudjelovali projektni partneri Centar za životnu sredinu (BiH) i Pokrajinski zavod za zaštitu prirode (RS) gdje su brojnim sudionicima predstavili Sava TIES projekt.

>> Predstavljanje projekta stručnoj javnosti (pdf)

  1. Predstavljanje projekta stručnoj javnosti

generated with ISM

 


 

>> Cilj projekta

>> Radni paket/aktivnost