Ramsar

EUROPARC FEDERATION

Parkovi DINARIDI

DanubeParks

DanubeParks

The European Charter for Sustainable Tourism in Protected Areas

SavaParks

euroNATUR

European Stork Villages

Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije

Bio portal

 Posjetite nas na:


Weather by Freemeteo.com

Kontakt

 

Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje

Sjedište Ustanove
Prijamni i edukativni centar Krapje

Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje
Krapje 16, HR - 44324 Jasenovac

MB:       1300997
OIB:       13092477849
Tel:        +385 (0)44 672 080
+385 (0)44 611 190
Faks:      +385 (0)44 606 449
web:     www.pp-lonjsko-polje.hr
e-mail: info@pp-lonjsko-polje.hr
skype:  pplp.ju1

 

Prijamni i edukativni centar Čigoč
Čigoč 26, HR - 44213 Čigoč
tel./fax: +385 (0)44 715 115

 

Prijamni i edukativni centar Repušnica
Fumićeva 184, HR - 44319 Repušnica
tel./fax: +385 (0)44 652 427

 

 

Ured ravnatelja
Ivor Stanivuković, dipl. oec., ravnatelj
e-mail: ravnatelj@pp-lonjsko-polje.hr

Služba stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja
Valerija Hima, dipl. ing agr., stručna voditeljica
e-mail: bio@pp-lonjsko-polje.hr

Služba nadzora
Damir Culjak, dipl.ing.šum., glavni čuvar prirode
e-mail: ranger@pp-lonjsko-polje.hr

Služba za promidžbene aktivnosti i ugostiteljsko-turističku djelatnost
Edvard Bogović, dipl. oec., voditelj službe
e-mail: info@pp-lonjsko-polje.hr

Služba općih, zajedničkih i tehničkih poslova
Sanja Cikojević, voditelj računovodstva
e-mail: financ@pp-lonjsko-polje.hr