Ramsar

EUROPARC FEDERATION

Parkovi DINARIDI

DanubeParks

DanubeParks

The European Charter for Sustainable Tourism in Protected Areas

SavaParks

euroNATUR

European Stork Villages

Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije

Bio portal

 Posjetite nas na:
F LL
LILL

Weather by Freemeteo.com

Arhiva Natječaja

 

2015. godina

JAVNI POZIV - za prijem osoba u radni odnos sukladno mjeri Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ,,Javni radovi", podmjera ,,Radom za zajednicu i sebe", ciljna skupina 7 . za radno mjesto: DJELATNIK NA POSLOVIMA ODRŽAVANJA STAZA, GRAĐEVINSKIH OBJEKATA I OPREME - dva (2) izvršitelja (pdf, 688 KB)
Krapje, 6. prosinca 2015. godine

 


JAVNI POZIV za pijem osobe na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u JUPP Lonjsko polje za radno mjesto STRUČI SURADNIK/CA - AGRONOM - jedan (1) izvršitelj
Krapje, 1. rujna 2015. godine

 


 

Krapje, 26. sibnja 2015. godine

Na temelju Statuta Javne ustanove Park prirode Lonjsko polje i sukladno članku 25. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada ravnatelj Ivor Stanivuković objavljuje

JAVNI POZIV

za radno mjesto STRUČNI REFERENT – VODIČ III VRSTE, 1 izvršitelj na određeno vrijeme (u trajanju od 6 mjeseci) 

Poslovi i zadaci:                                                                                                                                    - - prihvat i vođenje posjetitelja                                                                                                           
Uvjeti:

                       
Rok za podnošenje prijave na Javni poziv je osam dana od dana objave Javnog poziva u opće informativnom tisku, HZZ-a i internet stranici Ustanove.
U prijavi na Javni poziv potrebno je navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, OIB, adresu stanovanja, broj telefona te po mogućnosti e-mail adresu) i radno mjesto za koje se prijavljuju te priložiti sljedeće priloge:

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja ugovora dužne dostaviti na uvid originalne dokumente.
Prijave na Javni poziv podnose se na adresu: Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje, Krapje 16, 4324 Jasenovac, s naznakom „Za natječaj - vodič“.

Ravnatelj:
Ivor Stanivuković

>> Natječaj za ispis (lonjsko poljepdf, 65 KB)Na temelju članka 46 Statuta Grada Kutine  («Službene novine Grada Kutine» 6/09 i 3/13 ) gradonačelnik Grada Kutine raspisuje:
JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR SUVENIRA
Grad Kutina, 15. travnja 2015. godine


 

08. travnja 2015. godine

1. izmjene Dokumentacija za nadmetanje
Postupak javne nabave čamaca na solarni pogon - Evidencijski broj nabave: 10/15
(21. travnja 2015. godine, lonjsko poljepdf, 355 KB)

ODLUKU O POČETKU POSTUPKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI
Naziv predmeta nabave: POSTUPAK JAVNE NABAVE ČAMACANA SOLARNI POGON

(lonjsko poljepdf, 804 KB)

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
Postupak javne nabave čamaca na solarni pogon - Evidencijski broj nabave: 10/15
(lonjsko poljepdf, 797 KB)

Rok za dostavu ponuda do 04.05.2015. godine do 10,00 sati.

 


31. ožujka 2015. godine

 

Grad Kutina u suradnji s Lokalnom akcijskom grupom „Moslavina“ i Javnom ustanovom Park prirode Lonjsko polje objavljuje

 

NATJEČAJ
za edukaciju i trening za vodiče za područje Parka prirode Lonjsko polje

 

Polaznici treninga stječu osnovna znanja iz zaštite i praćenja stanja prirode, komunikacije i interpretacije u sustavu posjećivanja.

Tečaj će se održati od 20. - 24. travnja 2015. godine (9:00h – 17:00h) u hotelu Kutina u Kutini.

Trening se provodi u okviru EU projekta „Prijamni centar Repušnica – moslavačka vrata u Park prirode Lonjsko polje“, a sufinancira se iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007.-2013. 

Na natječaj se mogu javiti stanovnici LAG područja (s područja gradova: Kutina, Garešnica, Popovača, Čazma i Ivanić-Grad; te općina: Lipovljani, Velika Ludina, Križ, Kloštar Ivanić, Dubrava, Hercegovac i Velika Trnovitica).

Prijava na natječaj treba sadržavati osnovne podatke o polazniku (Ime i prezime, OIB, adresa, broj telefona/mobitela).

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

Ukoliko se prijavi veći broj polaznika od predviđenog, izvršiti će se odabir pismenim putem i/ili intervjua sukladno slijedećim kriterijima:

                                                                                                                                              
Prijave na natječaj treba predati najkasnije do 10. travnja 2015. godine do 12 sati.

Povjerenstvo će odabrati najviše 12 polaznika treninga, a svi kandidati će biti obaviješteni o odabiru u roku od 5 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave na natječaj podnose se na adresu:
Lokalna akcijska grupa „Moslavina“, Tržna 8, 44320 Kutina
 «Za natječaj – trening vodiča»

 

>> Natječaj za ispis (lonjsko poljepdf, 129 KB)

 


 

15. veljače 2015. godine

 

Na temelju članka 2, stavak 1., točka 1. Zakona o poticanju zapošljavanja, članka 22., stav. 1., alineje 14. Statuta Javne ustanove Park prirode Lonjsko polje i sukladno članku 25. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada ravnatelj Goran Gugić objavljuje

JAVNI POZIV

za prijem osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u JUPP Lonjsko polje za radno mjesto

                        STRUČNI SURADNIK VODIČ I vrste – dva (2) izvršitelja

Poslovi i zadaci:

            Uvjeti:

Rok za podnošenje prijave na Javni poziv je osam dana od dana objave Javnog poziva u opće
informativnom tisku.
U prijavi na Javni poziv potrebno je navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, OIB, adresu stanovanja, broj telefona te po mogućnosti e-mail adresu) i radno mjesto za koje se prijavljuju te priložiti sljedeće priloge:

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja ugovora dužne dostaviti na uvid originalne dokumente.
Prijave na Javni poziv podnose se na adresu: Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje, Krapje 16, 4324 Jasenovac, s naznakom „Za Javni poziv“.

v.d. ravnatelja:
Goran Gugić

 

>> Javni poziv za ispis (lonjsko poljepdf, 437 KB)

 

2014. godina

2. studeni 2014.

ODLUKA

Raspisuje se Javni poziv za prijem osoba na stručno osposobljavanje
bez zasnivanja radnog odnosa u JUPP Lonjsko polje za radna mjesta
STRUČNI SURADNIK VODIČ I vrste - dva (2) izvršitelja

>> ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA za prijem osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u JUPP (pdf, 0.9 MB)

 

 

20. srpnja 2014.

JAVNI POZIV
za prijem osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u JUPP Lonjsko polje za radna mjesta:
STRUČNI SURADNIK - BIOLOG-EKOLOG - jedan (1) izvršitelj
STRUČNI SURADNIK - KUSTOS - jedan (1) izvršitelj
STRUČNI SURADNIK VODIČ I vrste - jedan (1) izvršitelja
STRUČNI SAVJETNIK - ŠUMAR - jedan (1) izvršitelj

>> JAVNI POZIV za prijem osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u JUPP (pdf, 391 KB)

>> ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA za prijem osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u JUPP (pdf, 1.21 MB)

 

 

 

Krapje, 04. svibnja 2014.

ODLUKA
o raspisivanju Javnog poziva za prijem osoba na sturčno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u JUPP Lonsko polje za radna mjesta:
STRUČNI SURADNIK - AGRONOM - jedan (1) izvršitelj,
STRUČNI SURADNIK - BIOLOG-EKOLOG - jedan (1) izvršitelj
STRUČNI SURADNIK - KUSTOS - jedan (1) izvršitelj
STRUČNI SURADNIK VODIČ I vrste - dva (2) izvršitelja

ODLUKA - više informacija
(p PDF, 1.31 MB)

 

Krapje, 04. svibnja 2014.

JAVNI POZIV
za prijem ososoba na strrčno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u JUPP Lonsko polje za radna mjesta:
STRUČNI SURADNIK - AGRONOM - jedan (1) izvršitelj,
STRUČNI SURADNIK - BIOLOG-EKOLOG - jedan (1) izvršitelj
STRUČNI SURADNIK - KUSTOS - jedan (1) izvršitelj
STRUČNI SURADNIK VODIČ I vrste - dva (2) izvršitelja

JAVNI POZIV - više informacija
(p PDF, 441 KB)