Ramsar

EUROPARC FEDERATION

Parkovi DINARIDI

DanubeParks

DanubeParks

The European Charter for Sustainable Tourism in Protected Areas

SavaParks

euroNATUR

European Stork Villages

Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije

Bio portal

 Posjetite nas na:
F LL
LILL

Weather by Freemeteo.com

Programi Ustanove

 

>> Nazad na Programe Ustanove

Mladi čuvari prirode u Parku prirode Lonjsko polje

1. Naziv programa Mladi  čuvari prirode u Parku prirode Lonjsko polje
2. Provoditelj programa Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje
3. Suradnici na provedbi programa Osnovne škole sa područja Parka prirode Lonjsko polje, Hrvatski foto savez, stočarske i poljoprivredne udruge, ribolovne udruge
4. Svrha i ciljevi programa
  1. poticati mlade ljude u Parku za stjecanjem znanja i vještina o ekologiji, zaštiti prirode, praćenju stanja, komunikaciji i interpretaciji
  2. povećati interes javnosti i razinu svijesti o prirodnim i kulturnim vrijednostima Parka prirode Lonjsko polje
  3. motivirati mlade ljude za život u ruralnom području
5. Područje i vremenski okvir provedbe programa Program se provodi na području Parka prirode Lonjsko polje, a trening traje 7 dana
6. Financijski  okvir treninga 48,00 eura po danu za jednog polaznika treninga
7. Provedba programa
(Smještaj, obuka, metodologija)
Trening za provedbu programa provodi se nakon objavljenog natječaja u osnovnim školama na području Parka. Natječaj je za djecu od V – VII razreda, a nakon popunjenih prijava roditelji potpisuju suglasnost za djecu koja pohađaju trening. Trening je organiziran za vrijeme ljetnih praznika, a pohađa ga 10-15 djece. Kamp za polaznike smješten je u Krapju - selu graditeljske baštine u drvenim tradicijskim kućama i šatoru. Program se provodi kroz teorijsku edukaciju prema temama i zadanim edukativnim programima i terenski rad na području Parka prirode Lonjsko polje. Alati koji se koriste u edukaciji su terenski obrasci, radni listići, evaluacijski listići, dalekozori, a program provode djelatnici čuvarske, stručne i turističke službe.
8. Potrebna oprema za mlade čuvare prirode
(ono što trebaju imati i ono što dobiju od Ustanove)
Mladi čuvari prirode za potrebe provedbe treninga  osiguravaju gumene čizme, sportsku obuću i odjeću, higijenski pribor, vreću za spavanje. Ustanova im osigurava ruksak, kapu, majicu, pribor za pisanje, edukativne listiće, terenske obrasce, evaluacijske listiće i dalekozore. Ustanova osigurava vozila za terensku nastavu.
9. Edukativni programi treninga 1) Komunikacija i interpretacija u zaštiti prirode – osnove interpretacije i komunikacija s posjetiteljima i lokalnim stanovništvom                              
>> Obrazac
2) Bijela roda u Čigoču – provedba edukativnog programa, terenski rad - praćenje stanja populacije bijele rode u naseljima  PP Lonjsko polje                            
>> Obrazac
3) Žličarka – ptica sa žlicom – upoznati značaj ornitološkog rezervata, praćenje stanja kolonija žličarki, čaplji i ostalih ptica močvarica                                      
>> Obrazac
4) Krapje – selo graditeljske baštine – upoznavanje s tradicijskom arhitekturom i kulturnom baštinom Parka prirode Lonjsko polje                               
5) Ribolov – upoznavanje s tradicijskim ribolovnim alatima i značajnim ribljim vrstama
>> Obrazac
6) Usvoji drvo – program se provodi na NPŠO Opeke Šumarskog fakulteta, upoznavanje sa šumskim zajednicama, izrada herbarija
>> Obrazac
7) Posavski konj – upoznavanje s izvornim pasminama, suradnja sa stočarima, rekreativno jahanje 
>> Obrazac
8) Rijeka Sava – značaj rijeke Save za područje Parka i njene karakteristike, vožnja edukativnom splavi       
>> Obrazac
9) Inventarizacija vrsta - obilazak lokacija na kojima su postavljene kućice i provjera aktivnosti, vodozemci
>> Obrazac
10) Nadzor – neposredni nadzor stanja u prirodi, poslovi čuvarske službe                                                                      >> Obrazac
10. Rezultati programa Ustanova provodi Program od 2007. godine od kada je održano ukupno treninga, a certifikat mladog čuvara prirode je dobilo 55 polaznika.
11. Provedba ispita i ocjenjivanje uspješnosti Zadnji dan treninga provodi se ispit znanja, polaznici sa 60% riješenog testa dobivaju certifikat.
12. Daljnja suradnja u sklopu programa Nakon završenog treninga suradnja Ustanove s polaznicima se nastavlja kroz aktivnosti monitoringa ptica i stoke, sudjelovanje u manifestacijama, izrada podložaka za gnijezda bijele rode,  te organizacija i provedba foto radionica za djecu pod vodstvom Hrvatskog foto saveza.
13. Prekogranična suradnja Ustanova se kao član EUROPARC Federacije može uključiti u međunarodnu mrežu “the Europarc Junior Ranger Network” junior-ranger@europarc.org 
14. Kontakt osobe: Nikša Ravlić
Sandra Prevendar-Nekvapil
cigoc@pp-lonjsko-polje.hr
15. Ostale napomene Javna ustanova Park prirode Lonjsko Polje je otvorena za suradnju i razmjenu iskustava.